Sveikiname Jus Rumšiškių lopšelio-darželio tinklalapyje

Pagrindinis mūsų tikslas – teikti kokybišką, atitinkantį vaiko poreikius ankstyvąjį ugdymą bei ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, kuris užtikrina sėkmingą vaiko pasirengimą mokyklai.

Rumšiškių lopšelis-darželis buvo įkurtas 1968 m., naujajame pastate įsikūrėme 1985 m. spalio mėnesį. Lopšelis-darželis įsikūręs miestelio centre Jono Aisčio gatvėje Nr.4

Teisinė forma – biudžetinė įstaiga, priklausomybė – savivaldybės įstaiga.

Savininkas – Kaišiadorių rajono savivaldybė. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba.

Lopšelio-darželio pagrindinė paskirtis – ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga lopšelis-darželis, ugdanti vaikus lietuvių kalba, ugdymo forma dieninė.
Darbo laikas nuo 7.00 vai. iki 19.00 vai. (12.00 val.)

Direktorė Liudmila Radzevičienė

Naujienos

Vasario 16-osios minėjimas

Minint vasario 16-ąją, Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, kartu su tėveliais ir grupėje kūrėme pilis, gaminome trispalves.

UŽGAVĖNIŲ ŠVENTĖ

Linksmai vijom žiemą persirengia čigonais, velniais ir kitokiais baisuokliais. Valgėm riebius bulvinius blynus, deginom Morę ir visas blogybes. Lauksime pavasario…

,,ŠARKIUKŲ“ GRUPĖS VAIKAI RUOŠIASI ADVENTUI

TARPTAUTINĖ VAIKŲ GRAUGYSTĖS INICIATYVA ,,MATAU TAVE“

2020 11 12 dieną Rumšiškių lopšelis darželis prisijungė prie taptautinio projekto, kuris siekia  ugdyti vaikų savivertės jausmą, įkvėpti juos gerinti savo elgseną ir santykius su aplinkiniais, prisidėti prie pozityvios vaikų aplinkos kūrimo per linksmą ir įtraukiančią dainą ir šokį. Daugiau apie projektą skaitykite .   ,,Šarkiukų“ grupės vaikų šokis    

,,SVEIKATIADA“

2020 11 10 dieną ,,Boružiukų“ grupės vaikai dalyvavo ,,Sveikatiados“ organizuotame projekte „10 000 žingsnių yra vieni juokai!“ Buvome išėję pasivaikščioti po Rumšiškių miestelį ir nuėjome 3121 žingsnį. Mums patinka sportuoti, žaisti, vaikščioti.

DŽIAUGIAMĖS DALYVAUDAMI PROJEKTE ,,FUTBOLIUKAS“

Projekto tikslas – naudojant žaidimus ir pedagoginę „smagaus futbolo žaidimo koncepciją“ suteikti vertingos ir praturtinančios žaidimo patirties vaikams, taip pat populiarinti futbolą, sudominant jaunuosius žaidėjus ir ugdant įvairiausius jų talentus.Daugiau apie projektą skaitykite.

Mūsų kontaktai

Telefonai

Tel.: 8 346 20245
Mob. tel.: 8 672 95886
Pavaduotojo ugdymui tel.: 8 346 20244
Vyr. buhalterio tel.: 8 346 20262

Faksas

Faks.: 8 346 20245

Elektroninis paštas

El. paštas: rumsiskiul.d@gmail.com

Akimirkos nuotraukose

Mūsų Uždaviniai

1.  Formuoti ugdymo turinį, atliepiantį pagrindines Kaišiadorių rajono nuostatas, lopšelio-darželio ugdymo tikslus, uždavinius bei vaikų ir tėvų lūkesčius.
2.  Bendradarbiaujant su šeima, puoselėti vaiko galias, lemiančias visapusišką vaiko asmenybės vystymąsi.
3.  Tenkinti svarbiausius vaiko poreikius: psichologinio ir fizinio saugumo, judėjimo, bendravimo, pažinimo, saviraiškos, asmeninio tobulėjimo.
4.  Sudaryti palankias sąlygas perimti tautos dvasinės ir dorovinės kultūros pagrindus.
5.  Ugdyti ir stiprinti asmenybės bruožus, padedančius vaikui pasirengti mokymuisi mokykloje.

Mūsų draugai ir partneriai