Sveikiname Jus Rumšiškių lopšelio-darželio tinklalapyje

Pagrindinis mūsų tikslas – teikti kokybišką, atitinkantį vaiko poreikius ankstyvąjį ugdymą bei ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, kuris užtikrina sėkmingą vaiko pasirengimą mokyklai.

Rumšiškių lopšelis-darželis buvo įkurtas 1968 m., naujajame pastate įsikūrėme 1985 m. spalio mėnesį. Lopšelis-darželis įsikūręs miestelio centre Jono Aisčio gatvėje Nr.4

Teisinė forma – biudžetinė įstaiga, priklausomybė – savivaldybės įstaiga.

Savininkas – Kaišiadorių rajono savivaldybė. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba.

Lopšelio-darželio pagrindinė paskirtis – ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga lopšelis-darželis, ugdanti vaikus lietuvių kalba, ugdymo forma dieninė.
Darbo laikas nuo 7.00 vai. iki 19.00 vai. (12.00 val.)

Direktorė Liudmila Radzevičienė

Naujienos

Dėmesio!!!

Š.m. rugsėjo 18 d. (trečiadienį) 17val. vyks ,,Sraigiukų“ grupės tėvų susirinkimas Darbotvarkė: Adaptacija 2-3metų vaikų pasiekimai Kasdieninio gyvenimo įgūdžiai Informaciniai klausimai   Grupės mokytojos

DĖMESIO! Š.m. rugsėjo 10 d. (antradienį) 1730 val. vyks ,,Šarkiukų“ grupės tėvų susirinkimas Dienotvarkė: Susipažinimas. Tėvų lūkesčiai, norai. Priešmokyklinio ugdymo programos pristatymas. Informaciniai klausimai. Grupės mokytojos

Dėl darbo vasaros laikotarpiu

Informuojame, kad Rumšiškių lopšelis-darželis nuo 2019-07-01 iki 2019-07-31 bus uždarytas (Kaišiadorių rajono savivaldybė administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjos 2019-05-09 įsakymas Nr. 10.1-DS-SV-135). Todėl primename, kad tėvai, kurie planuoja savo vaikus vasaros laikotarpiu (liepą-rugpjūtį) vesti į ugdymo įstaigas, turi vadovautis Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-04-26 įsakymu Nr. V1E-389 „Dėl švietimo įstaigų, vykdančių ikimokyklinį…

Mūsų kontaktai

Telefonai

Tel.: 8 346 20245
Mob. tel.: 8 672 95886
Pavaduotojo ugdymui tel.: 8 346 20244
Vyr. buhalterio tel.: 8 346 20262

Faksas

Faks.: 8 346 20245

Elektroninis paštas

Akimirkos nuotraukose

Mūsų Uždaviniai

1.  Formuoti ugdymo turinį, atliepiantį pagrindines Kaišiadorių rajono nuostatas, lopšelio-darželio ugdymo tikslus, uždavinius bei vaikų ir tėvų lūkesčius.
2.  Bendradarbiaujant su šeima, puoselėti vaiko galias, lemiančias visapusišką vaiko asmenybės vystymąsi.
3.  Tenkinti svarbiausius vaiko poreikius: psichologinio ir fizinio saugumo, judėjimo, bendravimo, pažinimo, saviraiškos, asmeninio tobulėjimo.
4.  Sudaryti palankias sąlygas perimti tautos dvasinės ir dorovinės kultūros pagrindus.
5.  Ugdyti ir stiprinti asmenybės bruožus, padedančius vaikui pasirengti mokymuisi mokykloje.

Mūsų draugai ir partneriai