Sveikiname Jus Rumšiškių lopšelio-darželio tinklalapyje

Pagrindinis mūsų tikslas – teikti kokybišką, atitinkantį vaiko poreikius ankstyvąjį ugdymą bei ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, kuris užtikrina sėkmingą vaiko pasirengimą mokyklai.

Rumšiškių lopšelis-darželis buvo įkurtas 1968 m., naujajame pastate įsikūrėme 1985 m. spalio mėnesį. Lopšelis-darželis įsikūręs miestelio centre Jono Aisčio gatvėje Nr.4

Teisinė forma – biudžetinė įstaiga, priklausomybė – savivaldybės įstaiga.

Savininkas – Kaišiadorių rajono savivaldybė. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba.

Lopšelio-darželio vizija

Palankios sąlygos vaikų nuo 1,5 iki 6 m. ugdymui, saviraiškai ir saviugdai. Saugi ir psichologiškai sveika lopšelio-darželio aplinka, padedanti atrasti ir perimti svarbiausias gyvenimo vertybes. Vaikai sveiki, kūrybingi ir aktyvūs.

Pedagogas – aukštos kvalifikacijos, kūrybinga ir iniciatyvi asmenybė, taikanti modernius darbo su ugdytiniais metodus ir būdus.

Vadovas – ugdymo ir vadybos specialistas, partneris ir patarėjas.

Tėvai ir pedagogai lygiaverčiai partneriai.

Misija

  • ugdymo įvairovės ir ugdymo kokybės gerinimas vaikams nuo 1,5 iki 6 m.;
  • vaikų saviraiškos ir saviugdos poreikių tenkinimas, bendražmogiškų vertybių atskleidimas, laisvos, kūrybiškos, savarankiškos ir savimi pasitikinčios asmenybės, gebančios adaptuotis besikeičiančioje visuomenėje ugdymas;
  • įstaigos unikalumas – veiklos viešumas, demokratiški pedagogo, ugdytinio ir šeimos narių tarpusavio santykiai, kur pedagoginė sąveika vyksta bendradarbiavimo principu, grindžiama pasirinkimo laisve.

PRIORITETAI

  • darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas, materialinės bazės stiprinimas.
  • kokybiškas ir įvairus ugdomasis procesas.
  • bendravimo ir bendradarbiavimo kultūros ugdymas.

Lopšelio-darželio pagrindinė paskirtis – ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga lopšelis-darželis, ugdanti vaikus lietuvių kalba, ugdymo forma dieninė.
Darbo laikas nuo 7.00 vai. iki 19.00 vai. (12.00 val.)

Direktorė Liudmila Radzevičienė

Naujienos

Kūrybinės dirbtuvės

https://kaisiadorys.lt/naujienos/21/kurybines-dirbtuves:15915

Saugaus eismo pamoka

Prasidėjo metų laikas, reikalaujantis ypatingo eismo dalyvių atidumo. Pėstieji, turėtų dar labiau pasirūpinti savo saugumu keliuose ir gatvėse. Ugdome ir vaikų sąmoningumą šiuo laikotarpiu. Todėl lapkričio 11 d. į darželį pakvietėme Kaišiadorių rajono policijos komisariato bendruomenės pareigūnę Ireną su vaikų bičiuliu Amsiu, kurie „Šarkiukų“ ir „Boružiukų“ grupių vaikams priminė saugų elgesį gatvėje. Ačiū pareigūnei Irenai…

Rudeninių skrybėlaičių fiesta

Spalio 24d. rytą Rumšiškių lopšelio – darželio salėje nuaidėjo renginys ,,Rudeninių skrybėlaičių fiesta“. Viena už kitą gražesnės, išradingesnės ir puošnesnės… Mažos ir didelės… Sunkios ir lengvos… Puoštos lapais, uogomis, gėlėmis, vaisiais… Mokytojos Diana ir Gintauta pristatė visus, rudeninių lapų kilimu, žengusius renginio dalyvius, o žiūrovai negailėjo gausių plojimų. Kaip ir priklauso madų renginiui – buvo…

Kada gali būti skelbiamas infekcijų plitimą ribojantis režimas

Kada gali būti skelbiamas infekcijų plitimą ribojantis režimas

Akcija: ,,Rieda ratai rateliukai“

Minėdami Europos judriąją savaitę ir Tarptautinę dieną be automobilio, kviečiame sudalyvauti įstaigoje organizuojamoje akcijoje „Rieda ratai rateliukai“. Lauksime su savo paspirtukais, triratukais, dviratukais. Akcija vyks 2022 09 22 d. 11.30 val.

,,Sveikatiada“

„Sveikatiada“ – tai ilgalaikis sveikos gyvensenos ugdymo projektas, suteikiantis vaikams žinių ir praktinių įgūdžių apie sveikatą, mitybą ir fizinį aktyvumą.  Organizuojami vaikams įdomūs ir patrauklūs renginiai, kurių metu moksleiviai plečia savo žinias ir supratimą sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo srityse. Veiklose dalyvauja ne vien moksleiviai, bet ir mokytojai, mokyklų ir darželių administracijos darbuotojai bei tėvai. PROJEKTO…

Mūsų kontaktai

Telefonai

Mob. tel.: 8 672 95886

Faksas

Elektroninis paštas

El. paštas: rumsiskiul.d@gmail.com

Akimirkos nuotraukose

Mūsų Uždaviniai

1.  Formuoti ugdymo turinį, atliepiantį pagrindines Kaišiadorių rajono nuostatas, lopšelio-darželio ugdymo tikslus, uždavinius bei vaikų ir tėvų lūkesčius.
2.  Bendradarbiaujant su šeima, puoselėti vaiko galias, lemiančias visapusišką vaiko asmenybės vystymąsi.
3.  Tenkinti svarbiausius vaiko poreikius: psichologinio ir fizinio saugumo, judėjimo, bendravimo, pažinimo, saviraiškos, asmeninio tobulėjimo.
4.  Sudaryti palankias sąlygas perimti tautos dvasinės ir dorovinės kultūros pagrindus.
5.  Ugdyti ir stiprinti asmenybės bruožus, padedančius vaikui pasirengti mokymuisi mokykloje.

Mūsų draugai ir partneriai