Sveikiname Jus Rumšiškių lopšelio-darželio tinklalapyje

Pagrindinis mūsų tikslas – teikti kokybišką, atitinkantį vaiko poreikius ankstyvąjį ugdymą bei ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, kuris užtikrina sėkmingą vaiko pasirengimą mokyklai.

Rumšiškių lopšelis-darželis buvo įkurtas 1968 m., naujajame pastate įsikūrėme 1985 m. spalio mėnesį. Lopšelis-darželis įsikūręs miestelio centre Jono Aisčio gatvėje Nr.4

Teisinė forma – biudžetinė įstaiga, priklausomybė – savivaldybės įstaiga.

Savininkas – Kaišiadorių rajono savivaldybė. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba.

Lopšelio-darželio pagrindinė paskirtis – ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga lopšelis-darželis, ugdanti vaikus lietuvių kalba, ugdymo forma dieninė.
Darbo laikas nuo 7.00 vai. iki 19.00 vai. (12.00 val.)

Direktorė Liudmila Radzevičienė

Naujienos

DARŽELIO VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKA NUO RUGSĖJO 1-OS DIENOS

Darželio veiklos organizavimo tvarka nuo rugsėjo 1-os dienos

Dėl centralizuoto vaikų priėmimo

Dėl 2020 m. centralizuoto vaikų priemimo

DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ

Dėl atlyginimo už vaiko išlaikymą Kaišiadorių rajono savivaldybės švietimo įstaigose, tvarka

NUOTOLINIS UGDYMAS

DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Rimantas pasakoja… Leonarda iš ,,Sraigiukų“ grupės džiaugiasi pavasariu ir ruošiasi Velykoms… Emilė, Dainė, Ainius, Matas, Juozapas iš ,,Borūžiukų“ grupės mokosi, žaidžia ir ruošiasi Velykoms. ,,Šarkiukų“ grupės vaikų veikla karantino metu. Šaunus Anos ir Vytauto nuotolinis darbas! Dėkojame tėveliams! O štai Joris iš ,,Sraigiukų“ grupės rimtai dirba……

DĖL KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKELBIMO

KDĖL KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKELBIMO.

SMM informacija dėl korona viruso

SMM informacija dėl korona viruso

Mūsų kontaktai

Telefonai

Tel.: 8 346 20245
Mob. tel.: 8 672 95886
Pavaduotojo ugdymui tel.: 8 346 20244
Vyr. buhalterio tel.: 8 346 20262

Faksas

Faks.: 8 346 20245

Elektroninis paštas

El. paštas: rumsiskiul.d@gmail.com

Akimirkos nuotraukose

Mūsų Uždaviniai

1.  Formuoti ugdymo turinį, atliepiantį pagrindines Kaišiadorių rajono nuostatas, lopšelio-darželio ugdymo tikslus, uždavinius bei vaikų ir tėvų lūkesčius.
2.  Bendradarbiaujant su šeima, puoselėti vaiko galias, lemiančias visapusišką vaiko asmenybės vystymąsi.
3.  Tenkinti svarbiausius vaiko poreikius: psichologinio ir fizinio saugumo, judėjimo, bendravimo, pažinimo, saviraiškos, asmeninio tobulėjimo.
4.  Sudaryti palankias sąlygas perimti tautos dvasinės ir dorovinės kultūros pagrindus.
5.  Ugdyti ir stiprinti asmenybės bruožus, padedančius vaikui pasirengti mokymuisi mokykloje.

Mūsų draugai ir partneriai