Bendruomenės susirinikimas

Informuojame, kad 2019 m. lapkričio 13 d. 17.30 val. įstaigos renginių salėje vyks Rumšiškių lopšelio-darželio bendruomenės visuotinis susirinkimas. Darbotvarkėje: Direktorės žodinis pranešimas „Įstaigos aplinkos aprūpinimo ir modernizavimo programos įgyvendinimas“ Direktoriaus pavaduotojo ugdymui stendinis pranešimas „Dėl ugdymo kokybės ir ugdymo tobulinimo programos įgyvendinimo“ Einamieji klausimai: Dėl naujų dokumentų pristatymo; Dėl įstaigos darbo vasaros laikotarpiu; Dėl veiklos…