Menu

Informacija tėvams

Darbo laikas vasaros metu

KAIŠIADORIŲ R. RUMŠIŠKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

Rumšiškių lopšelio-darželio valgiaraštis

Patvirtintas aprašas 2018m. balandžio 10d. dėl vaikų maitinimo organizavimo ikimokyklinėje įstaigoje

2015.11.10  Vaiko išlaikymas (PDF)
I.Priėmimo į lopšelį-darželį priėmimo tvarka
II Atlyginimo už vaiko išlaikymą tvarka (Word)


Trumpa informacija apie vaiko išlaikymą ikimokyklinėje įstaigoje:
 
1. Vaikas į lopšelį - darželį atvedamas sveikas, švarus ir tvarkingas.
2. Vaikas į įstaigą  atvedamas iki 9.00 val. ir paimamas iki 19.00 val.
3. Vaikui susirgus ar dėl kitos priežasties neatvykus į lopšelį - darželį, pranešti direktoriui ar grupės
auklėtojui iki 9.00 val.
4. Laiku sumokėti mokestį už vaiko išlaikymą ikimokyklinėje įstaigoje (iki einamojo mėnesio pabaigos).
5. Prasidėjus naujiems mokslo metams pateikti įstaigai sveikatos pažymėjimą ir dokumentus, įrodančius teisę gauti lengvatą (iki einamų metų rugsėjo 10 dienos).
6. Dalyvauti organizuojamose lopšelio - darželio ar grupės susirinkimuose, šventėse ir  tėvų talkose.
7. Prieš atvedant 3-6 m. vaiką į įstaigą, jį tam paruošti: išmokyti valgyti, naudotis tualetu, nenaudoti čiulptukų ir sauskelnių.
8. Iškilus neaiškumams, problemoms jas spręsti su grupės auklėtojomis, jų neišsprendus, kreiptis į lopšelio -  darželio direktorių.
9. Norėdami laikinai nelankyti įstaigos, nepamirškite parašyti atitinkamos formos prašymą lopšelio - darželio direktoriui (iki 3 dienų).
10. Abipusė pagarba ir supratimas - svarbus veiksnys vaikų gerovei, todėl prašome nežeminti darbuotojų vaikų akyse, nekomentuoti auklėtojų ir įstaigos darbuotojų elgesio vaikui girdint, nekalbėti pakeltu balsu.
11. Nesiųsti nepilnamečių, t.y. iki 14 metų vaikų ir nepažįstamų asmenų paimti vaiką, prieš tai neparašius prašymo ir neinformavus auklėtojos.

  TAI NAUDINGA !

Malonu ir vėl pasidžiaugti,kad prasidėjus naujiems mokslo metams ir vėl tęsiamas unikalus aplinkosaugos projektas ,,Mes rūšiuojam",kuriame mūsų įstaiga taip pat dalyvauja. Todėl prašome nelikti abejingais ir drąsiai prisijungti prie elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo.

Plačiau apie akciją galite sužinoti internetinėje svetainėje www.mesrusiuojam.lt

Vaikų lopšelis-darželis buvo įkurtas 1964 m., naujajame pastate įsikūrėme 1985 m. spalio mėnesį.Darželis įsikūręs miestelio centre J.Aisčio gatvėje Nr.4
  • Įstaiga bendrosios paskirties,
  • Savivaldybės neformaliojo ugdymo mokykla,
  • Ugdanti vaikus lietuvių kalba,
  • Ugdymo forma dieninė.

Darbo laikas

Nuo 7.00 val. iki 19.00 val. (12.00 val.)

Direktorė Liudmila Radzevičienė

Facebook Twitter Google+ RSS Dribbble Vimeo