Menu

Biudžetas

Darbuotojų darbo užmokestis (Word)


2015-02-10 (Informacija viešiesiems pirkimams)

Viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės (Word)
Viešųjų pirkimų organizavimo taisyklių 1 priedas (Word)
Viešųjų pirkimų organizavimo taisyklių 4 priedas (registro formos pvz. Word)


 2016-04-14 (Informacija apie mažos vertės pirkimus )


Rumšiskių Lopšelio-Darželio viešūjų pirkimų taisyklės (Word)
Mažos vertės pirkimų planas 2015 m.
Mažos vertės pirkimai 2016 spalio mėn.
Mažos vertės pirkimai 2016 rugsėjo mėn.
Mažos vertės pirkimai 2016 liepos mėn.
Mažos vertės pirkimai 2016 birželio mėn.
Mažos vertės pirkimai 2016 gegužės mėn.
Mažos vertės pirkimai 2016 balandžio mėn.
Mažos vertės pirkimai 2016 kovo mėn.
Mažos vertės pirkimai 2016 vasario mėn.
Mažos vertės pirkimai 2016 sausio mėn.
Mažos vertės pirkimai 2015 gruodžio mėn.
Mažos vertės pirkimai 2015 lapkričio mėn.


Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

2017 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos (zip)

2017 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos (zip)

2017 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos (zip)

Finansinių ataskaitų rinkiniai

2017 m. IV ketvirčio finansinės ataskaitos

2017 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos (zip)

2017 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos (zip)

 


 

2017-03-31

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017-03-31 duomenis
Finanasinės būklės ataskaita pagal 2017-03-31 duomenis
Finansavimo sumos pagal 201-03-31 duomenis
2017 m.I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
Mokėtinų ir gautinų sumų 2017-03-31 ataskaita
Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017-03-31 ataskaita (B)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017-03-31 ataskaita (K)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017-03-31 ataskaita (Z)


2016-12-31

2016 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016-12-31 duomenis
Pinigų srautų ataskaita pagal 2016-12-31 duomenis
Pinigų srautų ataskaita pagal 2016-12-31 duomenis (tęsinys)
Finansinės būklės ataskaita pagal 2016-12-31 duomenis
Finansinės būklės ataskaita pagal 2016-12-31 duomenis (tęsinys)
Grynojo turto pokyčio ataskaita pagal 2016-12-31 duomenis
Mokėtinų ir gautinų sumų 2016-12-31 ataskaita
Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016-12-31 ataskaita (B)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016-12-31 ataskaita (K)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016-12-31 ataskaita (M)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016-12-31 ataskaita (Z)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016-12-31 ataskaita (ŲM)


2016-09-30

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016-09-30 duomenis
Finanasinės būklės ataskaita pagal 2016-09-30 duomenis
Finansavimo sumos pagal 2016-09-30 duomenis
2016 m.III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
Mokėtinų ir gautinų sumų 2016-09-30 ataskaita
Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016-09-30 ataskaita (B)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016-09-30 ataskaita (K)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016-09-30 ataskaita (M)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016-09-30 ataskaita (Z)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016-09-30 ataskaita (ŲM)


2016-06-30

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016-06-30 duomenis
Finanasinės būklės ataskaita pagal 2016-06-30 duomenis
Finansavimo sumos pagal 2016-06-30 duomenis
2016 m.II ketvirčio tarpinių fina-nsinių ataskaitų aiškinamasis raštas
Mokėtinų ir gautinų sumų 2016-06-30 ataskaita
Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016-06-30 ataskaita (B)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016-06-30 ataskaita (K)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016-06-30 ataskaita (M)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016-06-30 ataskaita (Z)


2016-03-31

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016-03-31 duomenis
Finanasinės būklės ataskaita pagal 2016-03-31 duomenis
Finansavimo sumos pagal 2016-03-31 duomenis
2016 m.I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
Mokėtinų ir gautinų sumų 2016-03-31 ataskaita
Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016-03-31 ataskaita (B)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016-03-31 ataskaita (K)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016-03-31 ataskaita (M)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016-03-31 ataskaita (Z)


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaikų lopšelis-darželis buvo įkurtas 1964 m., naujajame pastate įsikūrėme 1985 m. spalio mėnesį.Darželis įsikūręs miestelio centre J.Aisčio gatvėje Nr.4
  • Įstaiga bendrosios paskirties,
  • Savivaldybės neformaliojo ugdymo mokykla,
  • Ugdanti vaikus lietuvių kalba,
  • Ugdymo forma dieninė.

Darbo laikas

Nuo 7.00 val. iki 19.00 val. (12.00 val.)

Direktorė Liudmila Radzevičienė

Facebook Twitter Google+ RSS Dribbble Vimeo