Menu

Biudžetas

Darbuotojų darbo užmokestis

2019 m. viešųjų pirkimų planas


2015-02-10 (Informacija viešiesiems pirkimams)

Viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės (Word)
Viešųjų pirkimų organizavimo taisyklių 1 priedas (Word)
Viešųjų pirkimų organizavimo taisyklių 4 priedas (registro formos pvz. Word)


Informacija apie mažos vertės pirkimus

2017m. atlikti pirkimai

2018 m. atlikti pirkimai


Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

2019 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos

2019 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos (2)

2018 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos

2018 m. IV ketvirčio biudžeto ataskaitos (2)

2018 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos (1)

2018 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos (2)

2018 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos (1)

2018 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos (2)

2018 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos

2017 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos (zip)

2017 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos (zip)

2017 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos (zip)

Finansinių ataskaitų rinkiniai

2019m. I ketvirčio finansinės ataskaitos

2018 m. IV ketvirčio finansinės ataskaitos

2018 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos

2018m. II ketvirčio finansinės ataskaitos

2018 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos

2017 m. IV ketvirčio ataskaita

2017 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos (zip)

2017 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos (zip)


 2017-03-31

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017-03-31 duomenis
Finanasinės būklės ataskaita pagal 2017-03-31 duomenis
Finansavimo sumos pagal 201-03-31 duomenis
2017 m.I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
Mokėtinų ir gautinų sumų 2017-03-31 ataskaita
Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017-03-31 ataskaita (B)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017-03-31 ataskaita (K)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017-03-31 ataskaita (Z) 


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaikų lopšelis-darželis buvo įkurtas 1964 m., naujajame pastate įsikūrėme 1985 m. spalio mėnesį.Darželis įsikūręs miestelio centre J.Aisčio gatvėje Nr.4
  • Įstaiga bendrosios paskirties,
  • Savivaldybės neformaliojo ugdymo mokykla,
  • Ugdanti vaikus lietuvių kalba,
  • Ugdymo forma dieninė.

Darbo laikas

Nuo 7.00 val. iki 19.00 val. (12.00 val.)

Direktorė Liudmila Radzevičienė

Facebook Twitter Google+ RSS Dribbble Vimeo