Menu

Biudžetas

Darbuotojų darbo užmokestis


2018m. Viešųjų pirkimų planas


2015-02-10 (Informacija viešiesiems pirkimams)

Viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės (Word)
Viešųjų pirkimų organizavimo taisyklių 1 priedas (Word)
Viešųjų pirkimų organizavimo taisyklių 4 priedas (registro formos pvz. Word)


Informacija apie mažos vertės pirkimus

Rumšiskių Lopšelio-Darželio viešųjų pirkimų taisyklės (Word)

2016m. atlikti pirkimai

2017m. atlikti pirkimai


Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

2018 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos (1)

2018 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos (2)

2018 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos (1)

2018 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos (2)

2018 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos

2017 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos (zip)

2017 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos (zip)

2017 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos (zip)

Finansinių ataskaitų rinkiniai

2018 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos

2018m. II ketvirčio finansinės ataskaitos

2018 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos

2017 m. IV ketvirčio ataskaita

2017 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos (zip)

2017 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos (zip)


 2017-03-31

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017-03-31 duomenis
Finanasinės būklės ataskaita pagal 2017-03-31 duomenis
Finansavimo sumos pagal 201-03-31 duomenis
2017 m.I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
Mokėtinų ir gautinų sumų 2017-03-31 ataskaita
Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017-03-31 ataskaita (B)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017-03-31 ataskaita (K)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017-03-31 ataskaita (Z)


2016-12-31

2016 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016-12-31 duomenis
Pinigų srautų ataskaita pagal 2016-12-31 duomenis
Pinigų srautų ataskaita pagal 2016-12-31 duomenis (tęsinys)
Finansinės būklės ataskaita pagal 2016-12-31 duomenis
Finansinės būklės ataskaita pagal 2016-12-31 duomenis (tęsinys)
Grynojo turto pokyčio ataskaita pagal 2016-12-31 duomenis
Mokėtinų ir gautinų sumų 2016-12-31 ataskaita
Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016-12-31 ataskaita (B)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016-12-31 ataskaita (K)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016-12-31 ataskaita (M)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016-12-31 ataskaita (Z)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016-12-31 ataskaita (ŲM) 


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaikų lopšelis-darželis buvo įkurtas 1964 m., naujajame pastate įsikūrėme 1985 m. spalio mėnesį.Darželis įsikūręs miestelio centre J.Aisčio gatvėje Nr.4
  • Įstaiga bendrosios paskirties,
  • Savivaldybės neformaliojo ugdymo mokykla,
  • Ugdanti vaikus lietuvių kalba,
  • Ugdymo forma dieninė.

Darbo laikas

Nuo 7.00 val. iki 19.00 val. (12.00 val.)

Direktorė Liudmila Radzevičienė

Facebook Twitter Google+ RSS Dribbble Vimeo