Menu

Korupcijos prevencija

1.KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL 2017-2019 METŲ
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO (2016 m. gruodžio 22 d. Nr. V17-346)

2. LIETUVOS RESPUBLIKOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS ĮSTATYMAS
Nuoroda: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4DBDE27621A2/AeGwNWRfhL
3.LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS
NACIONALINĖS  KOVOS SU KORUPCIJA 2015–2025 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO
Nuoroda: <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/25c529d0cbcd11e4aaa0e90fce879681
4. LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS DIREKTORIAUS
ĮSAKYMAS DĖL  SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS RENGIMO REKOMENDACIJŲ
Nuoroda: http://www.stt.lt/files/158_doc_file_1_113045.pdf
5. LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS DIREKTORIAUS
ĮSAKYMAS DĖL  SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS RENGIMO REKOMENDACIJŲ
PATVIRTINIMO
Nuoroda: http://www.stt.lt/files/158_doc_file_1_113045.pdf

6. DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS RUMŠIŠKIŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE UŽTIKRINIMO

Vaikų lopšelis-darželis buvo įkurtas 1964 m., naujajame pastate įsikūrėme 1985 m. spalio mėnesį.Darželis įsikūręs miestelio centre J.Aisčio gatvėje Nr.4
  • Įstaiga bendrosios paskirties,
  • Savivaldybės neformaliojo ugdymo mokykla,
  • Ugdanti vaikus lietuvių kalba,
  • Ugdymo forma dieninė.

Darbo laikas

Nuo 7.00 val. iki 19.00 val. (12.00 val.)

Direktorė Liudmila Radzevičienė

Facebook Twitter Google+ RSS Dribbble Vimeo