Menu

Ugdymas

Padėka už dalyvavimą kūrybinių darbelių parodoje (Word)

Renginiai darželio vaikams

 

Vaikai lopšelyje-darželyje ugdomi pagal Kaišiadorių rajono Rumšiškių lopšelio - darželio paruoštą ikimokyklinio ugdymo programą, atsižvelgiant į individualius vaiko poreikius, gebėjimus, gyvenamąją vietovę. Didelis dėmesys skiriamas etnokultūriniam paveldui puoselėti ir kūrybiškumui ugdyti. Priešmokyklinis ugdymas vykdomas pagal Priešmokyklinio ugdymo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2007 m rugpjūčio 29 d.

BENDROSIOS UGDYMO KRYPTYS:

  • Kūrybinio-kompleksinio ugdymo būdo tobulinimas, veiklos individualizavimas.Vaikų veikla, bendruomenės gyvenimas grindžiamas etnokultūrinėmis nuostatomis.
  • Vaikai supažindinami su senomis tradicinėmis ir naujomis, netradicinėmis šventėmis, skatinami jose aktyviai dalyvauti.
  • Ugdomas vaikų noras pažinti ir perimti tautos kultūros pradmenis. Skatinama kūrybinė raiška.
  • Rūpinimasi vaiko fizine bei psichine sveikata, jos saugojimu bei stiprinimu, ugdomi sveikos gyvensenos įgūdžiai.
  • Įsiklausome į vaikų mintis, idėjas, norus, paverčiame tai veikla ir padedame ją įgyvendinti.
  • Paruošiame vaikus sėkmingam mokyklos lankymui.

       Lopšelio-darželio aplinka pritaikyta visapusiškam vaikų ugdymui(si). Ji skatina vaikus aktyviai judėti, veikti, žaisti, pažinti. Tuo tikslu kiekvienoje lopšelio-darželio grupėje bei teritorijoje įrengtos veiklos zonos. Sporto salėje vyksta kūno kultūros užsiėmimai ir aktyvi fizinė veikla. Esant palankiom oro sąlygom, kūno kultūra, judri veikla ir sporto varžybos vyksta lopšelio-darželio kieme, kur įrengtas lauko žaidimų aikštynas, krepšinio ir futbolo aikštelės. Rytinė mankšta, muzikinė veikla, įvairios šventės, pramogos, vakaronės ir kiti renginiai vyksta muzikos ir renginių salėje.

Įstaigoje formuojamos lopšelio-darželio bendruomenės tradicijos. Kiekvieną rudenį visi  vaikai, jų tėveliai bei darbuotojai susirenka pasiklausyti ir pasižiūrėti vaikų  parengtos rudeninės koncertinės programos. Tėveliai su  darbuotojais aptaria lopšelio-darželio rūpesčius ir reikalus. Sutaria ką gali metų eigoje kartu nuveikti, kad vaikų buvimas įstaigoje būtų saugus, vyktų harmoningas ir efektyvus ugdymas(is).
    Neužmirštami ir malonūs įspūdžiai  vaikams lieka po įvairių švenčiamų švenčių, o švenčių mes turime daug. Švenčiame tradicines lietuvių liaudies šventes, tokias kaip: Adventiniai susikaupimo vakarai, Kalėdinė šventė, Užgavėnės, Velykos ir kt. Organizuodami liaudiškas šventes glaudžiai bendradarbiaujame su Rumšiškių liaudies buities muziejaus etnografais, kurie noriai  mums padeda organizuoti ir švęsti. Kiekvieną pavasarį organizuojame priešmokyklinukų atsisveikinimo su lopšeliu-darželiu šventę, o Mokslo žinių dieną su koncertine programa sveikiname Rumšiškių A. Baranausko gimnazijos pedagogus ir mokinius.


Ugdytiniai aktyviai dalyvauja įvairiuose rajono, respublikiniuose ar tarptautiniuose piešinių konkursuose.

                          

 

 

Vaikų lopšelis-darželis buvo įkurtas 1964 m., naujajame pastate įsikūrėme 1985 m. spalio mėnesį.Darželis įsikūręs miestelio centre J.Aisčio gatvėje Nr.4
  • Įstaiga bendrosios paskirties,
  • Savivaldybės neformaliojo ugdymo mokykla,
  • Ugdanti vaikus lietuvių kalba,
  • Ugdymo forma dieninė.

Darbo laikas

Nuo 7.00 val. iki 19.00 val. (12.00 val.)

Direktorė Liudmila Radzevičienė

Facebook Twitter Google+ RSS Dribbble Vimeo