Kaišiadorių rajonas Rumšiškės, J. Aisčio g. 4 Lietuva
Tel./faks.: 8 346 20245 
Tel.: +370 67295886
Pavaduotojo ugdymui ir logopedo tel.: 8 346 20244
Vyr. buhalterio tel.: 8 346 20262
Ūkvedžio tel.: 8 680 37050