Kaišiadorių rajonas Rumšiškės, J. Aisčio g. 4 Lietuva
Laikinai vykdanti direktoriaus pareigas tel.: 8 672 95886
Pavaduotoja ugdymui tel.: 8 672 95886
Ūkvedžio tel.: 8 680 37050