1.KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL 2017-2019 METŲ
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO (2016 m. gruodžio 22 d. Nr. V17-346)

2. LIETUVOS RESPUBLIKOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS ĮSTATYMAS
Nuoroda: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4DBDE27621A2/AeGwNWRfhL3.LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS
NACIONALINĖS  KOVOS SU KORUPCIJA 2015–2025 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO
Nuoroda: <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/25c529d0cbcd11e4aaa0e90fce8796814. LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS DIREKTORIAUS
ĮSAKYMAS DĖL  SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS RENGIMO REKOMENDACIJŲ
Nuoroda: http://www.stt.lt/files/158_doc_file_1_113045.pdf5. LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS DIREKTORIAUS
ĮSAKYMAS DĖL  SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS RENGIMO REKOMENDACIJŲ
PATVIRTINIMO
Nuoroda: http://www.stt.lt/files/158_doc_file_1_113045.pdf
6.ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS RUMŠIŠKIŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE UŽTIKRINIMO Korupcijos prevencijos kontrolės užtikrinimas