Priešmokyklinis ugdymas vykdomas pagal Priešmokyklinio ugdymo programą, patvirtiną Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugsėjo 2 d. Nr. V-779 \Priešmokyklinio ugdymo programa