Kaišiadorių rajono savivaldybė:  http://www.kaisiadorys.lt
Kaišiadorių Švietimo ir kultūros centras: http://www.kaisiadoriuskpc.lt/
Kaišiadorių pedagoginė-psichologinė tarnyba : Kaišiadorių socialinių paslaugų centras:
Kaišiadorių Meno mokykla:  meno.mokykla@kaisiadorys.lt
VŠĮ Vaikų linija: http://www.vaikulinija.lt
Asociacija „Kitoks vaikas“ : http://www.kitoksvaikas.lt
Mokytojų kompetencijos centras: http://www.mkc.lt
Ugdymo plėtotės centras: http://www.upc.lt
Švietimo informacinių technologijų centras: http://www.ipc.lt
Švietimo ir mokslo ministerija: http://www.smm.lt
Švietimo ir mokslo institucijos: http://www.aikos.smm.lt
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras: http://www.sppc.lt
Vaiko raidos centras: http://www.sppc.lt
Paramos vaikams centras: http://lt.pvc.lt

Naudingos nuorodos:

https://musudarzelis.lt/ 
https://www.smm.lt/
http://sam.lrv.lt/
http://www.kaisiadorys.lt/
http://svietimas.kaisiadorys-sspc.lt/?read=30889
http://www.pvc.lt/lt/naujienos/2-be-kategorijos/399-tevu-linija