IŠORĖS VERTINIMO, KONTROLIERIAUS, VIDAUS AUDITO TARNYBŲ IR KITŲ INSTITUCIJŲ IŠVADOS

 2020 m.  vasario 10 d. Kaišiadorių valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atliko planinį patikrinimą pažeidimų nenustatyta,

rekomendacijos   įvykdytos.