Vaikai lopšelyje-darželyje ugdomi pagal Kaišiadorių rajono Rumšiškių lopšelio-darželio paruoštą ikimokyklinio ugdymo programą, atsižvelgiant į individualius vaiko poreikius ir gebėjimus.Ikimokyklinio ugdymo programa

Priešmokyklinis ugdymas vykdomas pagal Priešmokyklinio ugdymo programą, patvirtiną Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014m. rugsėjo 2 d. Nr. V-779

BENDROSIOS UGDYMO KRYPTYS:

  • Kūrybinio-kompleksinio ugdymo būdo tobulinimas, veiklos individualizavimas.Vaikų veikla, bendruomenės gyvenimas grindžiamas etnokultūrinėmis nuostatomis.
  • Vaikai supažindinami su senomis tradicinėmis ir naujomis, netradicinėmis šventėmis, skatinami jose aktyviai dalyvauti.
  • Ugdomas vaikų noras pažinti ir perimti tautos kultūros pradmenis. Skatinama kūrybinė raiška.
  • Rūpinimasi vaiko fizine bei psichine sveikata, jos saugojimu bei stiprinimu, ugdomi sveikos gyvensenos įgūdžiai.
  • Įsiklausome į vaikų mintis, idėjas, norus, paverčiame tai veikla ir padedame ją įgyvendinti.
  • Paruošiame vaikus sėkmingam mokyklos lankymui.

Lopšelio-darželio aplinka pritaikyta visapusiškam vaikų ugdymui(si). Ji skatina vaikus aktyviai judėti, veikti, žaisti, pažinti. Tuo tikslu kiekvienoje lopšelio-darželio grupėje bei teritorijoje įrengtos veiklos zonos. Sporto salėje vyksta kūno kultūros užsiėmimai ir aktyvi fizinė veikla. Esant palankiom oro sąlygom, kūno kultūra, judri veikla ir sporto varžybos vyksta lopšelio-darželio kieme, kur įrengtas lauko žaidimų aikštynas, krepšinio ir futbolo aikštelės. Rytinė mankšta, muzikinė veikla, įvairios šventės, pramogos, vakaronės ir kiti renginiai vyksta muzikos ir renginių salėje.

Įstaigoje formuojamos lopšelio-darželio bendruomenės tradicijos. Kiekvieną rudenį viyksta Rudenėlio ševntė, žiemą – Kalėdinė šventė, pavasarį – Šeimos šventė, bei priešmokyklinukų atsisveikinimo su lopšeliu-darželiu šventė. Minime ir kitas  lietuvių liaudies šventes, tokias kaip: Adventiniai susikaupimo vakarai, Užgavėnės, Velykos ir kt.

Lopšelyje-darželyje vaikams organizuojami  įvairūs edukacinai užsiėmimai.  Užsiėmimai vyksta ir už įstaigos ribų. Bendradarbiaujame su Lietuvos liaudies buities muziejumi, aplankome jų rengiamas edukacines veiklas.

Ugdytiniai aktyviai dalyvauja įvairiuose rajono, respublikiniuose ar tarptautiniuose konkursuose.